Osoby korzystające z tras Parku Linowego Jura proszone są o dokładne zapoznanie się z regulaminem oraz  z zasadami bezpieczeństwa,ponieważ kupując bilet, akceptują Państwo regulamin Parku Linowego Jura.

REGULAMIN – PARK LINOWY JURA 

 1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów.
 2. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym Jura zwanym dalej parkiem linowym.
 3. Trasy oraz sprzęt asekuracyjny Parku Linowego Jura podlegają okresowym przeglądom. Za stan techniczny tras oraz sprzętu odpowiada Właściciel. Za korzystanie ze sprzętu i tras zgodnie z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa odpowiada Klient.
 4. W parku linowym udostępnione są następujące trasy: 

Trasa Zielona przepięciowa – przeznaczona jest dla dzieci najmłodszych mierzących nie mniej niż 90 cm i nie więcej niż 140 cm. 

 • Na przeszkody trasy zielonej dzieci mogą wchodzić wyłącznie pod nadzorem opiekuna. Podczas pokonywania przeszkód należy unikać dotykania dłońmi lin stalowych. Opiekunowie dzieci znajdujących się na trasie, nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków mogących mieć wpływ na prawidłową ocenę bezpieczeństwa.
 • Trasa Niebieska, Czerwona, przepięciowa – przeznaczona jest dla osób   mierzących nie mniej niż 120 cm i nie więcej niż 165 cm. 
 • Trasa Żółta przepięciowa – przeznaczona jest dla osób mierzących nie  mniej niż 110 cm i nie więcej niż 155 cm. 
 • Trasa czarna przepięciowa przeznaczona jest dla osób mierzących nie mniej niż 140 cm i nie więcej niż 165 cm. 
 • Korzystanie z tras osób powyżej opisanego wzrostu maksymalnego jest możliwe, ale należy wiedzieć o wynikających zagrożeniach. Asekuracja znajduję się odpowiednio na niższej wysokości i zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem, jednakże osoby o większym wzroście w momencie odpadnięcia mogą uderzyć o elementy przeszkody lub doznać otarć.
 • Maksymalna waga osoby korzystającej z parku to 110 kg.

5. Wejście na pierwszą platformę w Parku Linowym może mieć miejsce tylko w obecności Obsługi Parku.

6. Korzystanie z parku linowego wymaga dobrego stanu zdrowia oraz zadawalającej sprawności fizycznej. Osoby ciepiące na choroby mogące zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z parku.

7. Jeśli klient z winy parku nie może przejść całości lub części trasy, ma prawo do zwrotu całej lub proporcjonalnej części należności.

8. Park nie posiada przechowalni, prosimy aby zadbać o rzeczy osobiste wniesione na teren parku linowego. 

9. Rzeczy zgubione lub pozostawione w Parku Linowym, w przypadku ich odnalezienia, można odebrać w kasie parku w terminie do 14 dni.

10. Na terenie parku zabrania się:

 • palenia tytoniu 
 • wnoszenie i spożywania napojów alkoholowych
 • wynoszenia poza teren parku linowego jakichkolwiek przedmiotów stanowiących własność parku linowego 
 • zaśmiecania parku linowego
 • niszczenia przedmiotów stanowiących własność parku linowego
 • jazdy na rowerach, hulajnogach itp.

11. Park Linowy usytuowany jest na naturalnym drzewostanie, w związku z tym osoby korzystające z tras mogą mieć kontakt z owadami i żywicą na drzewach.

12. Reklamacje i skargi prosimy zgłaszać w kasie Parku lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@parklinowyjura.pl

13. Treść regulaminu jest dostępna w widocznym miejscu w pobliżu kasy parku linowego oraz na stronie www.parklinowyjura.pl 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym Jura

 1. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od obsługi sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.
 2. Tylko pracownik obsługi zakłada sprzęt asekuracyjny.
 3. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
 4. W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża asekuracyjna wraz z karabinkami, bloczek z karabinkiem i lonża, kask.
 5. Osoby noszące biżuterie lub okulary powinny odpowiednio ja zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.
 6. Przedmioty ostre noże itp., oraz takie które podczas przejścia po atrakcjach mogą zostać utracone, należy zdeponować w miejscu wskazanym przez obsługę Parku.
 7. Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
 8. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty (spojrzenie kontrolne).
 9. Podczas przeprawy przez Park Linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami idącego.
 10. Po dojściu do platformy należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej.
 11. Na jednej platformie nie powinny znajdować się więcej niż dwie osoby.
 12. Podczas przepinania się należy w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka.
 13. Do przepinania się można używać również pętli z liny stalowej oplecionej wokół drzewa.
 14. Wpinając się do pętli wokół drzewa należy zwrócić uwagę na to, aby
  karabinek był wpięty zamkiem na zewnątrz (od drzewa).
 15. Przed wejściem na kolejna przeszkodę należy ponownie sprawdzić
  poprawność wpięcia karabinków.
 16. Na linie zjazdowej w pierwszej kolejności powinien znajdować się bloczek zjazdowy (symbolizuje go żółta taśma naklejona na linę służącą do zjazdu) a następnie karabinki z lonży (symbolizuje je czerwona taśma naklejona na każdą linę asekuracyjną).
 17. Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka i nie kłaść ręki na stalowej linie, co grozi skaleczeniem.
 18. Po przejechaniu na druga stronę należy zatrzymać się stopami na podeście – amortyzując ugiętymi w kolanach nogami chwycić ręka liny tak, aby nie odjechać z powrotem i wstać. Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
 19. Szczególnie należy przestrzegać nie wchodzenia w zjazd tyrolką zanim poprzednik nie opuści podestu na końcu tyrolki, grozi to niebezpiecznym zderzeniem uczestników!
 20. Po przejechaniu na linie powinno się zachować następująca kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego; najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do kontynuacji tej liny.
 21. W przypadku zasłabnięcia należy wezwać obsługę Parku Linowego – zostaniemy sprawnie sprowadzeni na poziom zerowy.
 22. Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach.
 23. Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia obsługi.
 24. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 25. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU