REGULAMIN – PARK LINOWY JURA 

 1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, o czym mówi nam regulamin parku.Kupując bilet akceptujesz regulamin parku.
 2. Wejście na trasy Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.

Trasy

Trasa Zielona przepięciowa – przeznaczona jest dla dzieci najmłodszych potrafiących poruszać się samodzielnie po trasie. Minimalny wiek 3 lata, maksymalny wiek to 10 lat. Na przeszkody trasy zielonej dzieci mogą wchodzić wyłącznie pod nadzorem opiekuna. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia personelu. Podczas pokonywania przeszkód należy unikać dotykania dłońmi lin stalowych. Opiekunowie znajdujących się na terenie lub jako opiekunowie dzieci nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków mogących mieć wpływ na prawidłową ocenę bezpieczeństwa.

Trasa Niebieska, Czerwona, przepięciowa – przeznaczona jest dla osób mierzących nie mniej niż 120 cm i nie więcej niż 165 cm. Trasa czarna przepięciowa przeznaczona jest dla osób mierzących nie mniej niż 140 cm i nie więcej niż 165 cm. Korzystanie z tras osób powyżej 165 cm wzrostu jest możliwe, ale należy wiedzieć o wynikających zagrożeniach. Ponieważ asekuracja znajduję się na niższej wysokości, zapewnia zabezpieczenia przed upadkiem. Lecz osoby o wzroście ponad 165 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć o elementy przeszkody lub doznać otarć.

Nieprzestrzeganie regulaminu grozi niebezpieczeństwem wypadku i poważnych urazów, za które właściciel parku nie odpowiada.

 1. Możliwość korzystania z poszczególnych tras zależna jest od wzrostu uczestnika i możliwości fizycznych uczestnika.
 2. Ze względu na poziom trudności trasy czarnej obsługa Parku może poddać uczestnika testowi siłowemu.
 3. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym Kupując bilet akceptujesz regulamin.
 4. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym.
 5. Wejście na pierwszą platformę w Parku Linowym może mieć miejsce tylko w obecności instruktora Parku.
 6. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.
 7. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym Jura

 1. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od obsługi sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.
 2. Tylko pracownik obsługi zakłada sprzęt asekuracyjny.
 3. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
 4. W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża asekuracyjna wraz z karabinkami, bloczek z karabinkiem i lonża, kask.
 5. Osoby noszące biżuterie lub okulary powinny odpowiednio ja zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.
 6. Przedmioty ostre noże itp., oraz takie które podczas przejścia po atrakcjach mogą zostać utracone, należy zdeponować w miejscu wskazanym przez obsługę Parku.
 7. Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
 8. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty (spojrzenie kontrolne).
 9. Podczas przeprawy przez Park Linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami idącego.
 10. Po dojściu do platformy należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej.
 11. Na jednej platformie nie powinny znajdować się więcej niż dwie osoby.
 12. Podczas przepinania się należy w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka.
 13. Do przepinania się można używać również pętli z liny stalowej oplecionej wokół drzewa.
 14. Wpinając się do pętli wokół drzewa należy zwrócić uwagę na to, aby
  karabinek był wpięty zamkiem na zewnątrz (od drzewa).
 15. Przed wejściem na kolejna przeszkodę należy ponownie sprawdzić
  poprawność wpięcia karabinków.
 16. Na linie zjazdowej w pierwszej kolejności powinien znajdować się bloczek zjazdowy (symbolizuje go żółta taśma naklejona na linę służącą do zjazdu) a następnie karabinki z lonży (symbolizuje je czerwona taśma naklejona na każdą linę asekuracyjną).
 17. Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka i nie kłaść ręki na stalowej linie, co grozi skaleczeniem.
 18. Po przejechaniu na druga stronę należy zatrzymać się stopami na podeście – amortyzując ugiętymi w kolanach nogami chwycić ręka liny tak, aby nie odjechać z powrotem i wstać. Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
 19. Szczególnie należy przestrzegać nie wchodzenia w zjazd tyrolką zanim poprzednik nie opuści podestu na końcu tyrolki, grozi to niebezpiecznym zderzeniem uczestników!
 20. Po przejechaniu na linie powinno się zachować następująca kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego; najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do kontynuacji tej liny.
 21. W przypadku zasłabnięcia należy wezwać obsługę Parku Linowego – zostaniemy sprawnie sprowadzeni na poziom zerowy.
 22. Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach.
 23. Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia obsługi.
 24. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 25. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.

Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego.

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU